Navigace

Obsah

Projekt MAS na území Brány brněnské

 

ZBrána brněnská ákladní pravidla

Do projektu se smíte zapojit pouze jednou, neboť podpořeným subjektem je rodina. Rodiny zapojené do projektu MAS v loňském roce již nemohou být letos znovu zařazeny.

 

Kritéria, která musí rodič dítěte splňovat

-         být zaměstnaný nebo vykonávat podnikatelskou činnost,

-      v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledat, být zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 
Dokumenty, které je potřeba doložit

celkem odevzdáte 4 dokumenty:

- běžnou přihlášku na tábor (získáte v klientském centru www.svcrosice.iddm.cz nebo v kancelářích SVČ Rubiko) - vypníte vy

- Monitorovací list podpořené osoby - vyplníte vy

- Přihlášku do projektu - vyplníte vy

- Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - (potřeba od obou rodičů) vyplní zaměstnavatel nebo ČSSZ nebo ÚP podle toho zda jste:

 

-         zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru; OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

-         nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o denním studiu

-         osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 

* potvrzení musí být doložena před zahájením tábora a musí se vztahovat na celou dobu docházky dítěte na tábor. V případě, že dojde ke změnám, je nutné neprodleně oznámit novou situaci na SVČ a aktualizovat potřebné dokumenty. 

 

 

                                                                                    logo projektu MAS