Menu

Nadace ČEZ

V průběhu měsíce dubna a května naše organizace aktivně tiskla štíty pro lékaře, personál nemocnic, učitele, pracovníky sociálních služeb i potřebné občany v první linii. Z prvotní kapacity 8 vyrobených šítů za 24 hodin při nepřetržitém provozu jsme se v průběhu času a díky neustálému vylepšování 3D modelu i technologie tisku dokázali dostat na 16 plnohodnotných ministerstvem schválených štítů za stejný časový úsek (pro tisk jsme použili výhradně model firmy Prusa Research a.s.). A to mj. i díky přispění rosických občanů, zejm. Galanterie Pospíšil, ale také firem (Narran s.r.o. a AURA - engineering Hranice s.r.o.), kteří nám zcela bezplatně, nebo za symbolické ceny dodali potřebné další součásti štítů - laserem vyřezaná plexiskla a gumičky pro hlavový úchyt. I veškeré snažení však poptávka stále vysoce převyšovala naše kapacity. V polovině dubna nám však naštěstí přišla pomoc v podobě projektu krizové pomoci z Nadace ČEZ. Díky této finanční pomoci jsme mohli pořídit další novou 3D tiskárnu a zdvojnásobit tak naše výrobní kapacity. Ze 150 vyrobených štítů do 10. 4. jsme se tak dostali na 464 vyrobených štítů k 8. 5., a to včetně výroby několika kusů respirátorů a přibližně stovky nosních klipů na roušky zamezujících mlžení brýlí.

 Touto cestou proto chceme poděkovat především Nadaci ČEZ za pomoc, kterou poskytla v nelehkých dobách nejen nám, ale především všem potřebným a rosickým občanům.