Menu

Co se dělo letos v létě?

Oproti letům předešlým jsme vzhledem k aktuální koronavirové situaci akcentovali ve vyšší míře bezpečnost účastníků, zejm. s ohledem na hygienu a prevenci infekčních onemocnění. I přes tuto drobnou komplikaci, jsme dokázali zachovat ve srovnání s minulými lety stejnou cenu táborů a rozšířit jejich počet – z loňských 19 na 23. Z tohoto počtu jsme z důvodu koronavirové pandemie bohužel nerealizovali 2 výjezdové tábory. Stejně jako v letech minulých jsme tábory nabízeli nejen v Rosicích, ale také ve Střelicích, nově jsme potom nabídli také tábory v dalších okolních obcích – Tetčicích a Říčanech. Celkem jsme za léto obsloužili 477 dětí. Část kapacit příměstských jsme díky Operačnímu programu Zaměstnanost Evropské unie a MPSV ČR nabídli rodičům za zvýhodněnou poloviční cenu. Věřím, že i tato drobnost pomohla alespoň částečně vykrýt případné problémy způsobené situací spojenou s pandemií Covid19. A jaké že vlastně léto na Rubiku bylo? Děti si vedle her a zábavy na skákacím hradu, trampolíně, skákacích botách a dalším vybavením pořízeném díky projektu Příměstské tábory v Rosicích u Brna, užily také dobrodružství ve zpřístupněném krytu CO u rosického zámku, objevily kouzlo podnikání a základních principů finančního trhu, s Harry Potterem si zahrály oblíbený famfrpál, pod hladinou moří poznaly poklady bájné Atlantidy nebo si vyzkoušely sportovní desetibojařské disciplíny. Zkrátka nepřišli ani sportovci na rubikovských soustředěních. Florbalisté si v Lipníku nad Bečvou užili jeden tréninkový den s florbalovým trenérem a youtuberem Charlie Greenbergem, mažoretky ve Vanově navštívila twirlingová šampionka Natálie Zikmundová a aerobičky zase využily spolupráce s rosickým trenérem a gymnastou Milošem Hajdinem. Jsem přesvědčen, že naše moto „S námi je všechno možné“ bylo naplněno – v pozitivním smyslu – beze zbytku. To vše díky obětavé práci nejen pracovníků Rubika, ale zejména neuvěřitelně obětavé a vynalézavé partě externích spolupracovníků, pomocníků a podporovatelů naší organizace i ostatních příspěvkových organizací města Rosice. Pevně věřím, že se toto klimaticky normální abnormální léto líbilo i Vám. Z vybraných táborů jsme si pro Vás připravili také malé shrnutí.

Stanislav Oplatek

Eldorádo – Pastviny u Klášterce nad Orlicí
„ Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí, …“ Jistě všichni znáte refrén oblíbené písně, kterou nazpíval zpěvák Valdemar Matuška. Text této písně nás inspiroval k programu letního tábora, který byl v letošním roce v Orlických horách, nedaleko pastvinské přehrady a chráněného území Zemská brána, poblíž hranic s Polskem. Co to vůbec Eldorádo je, kde se skrývá? Celý týden se Eldorádo děti pokoušely hledat. V bájích a pověstech je prý zemí zaslíbenou plnou bohatství. Hledaly je na různých místech a při různých aktivitách. Na závěr děti mohly zjistit, že to pravé bohatství se skrývá v každém z nás. Je to život sám, možnost mít rád sebe, rodinu, své kamarády, přírodu. Tento tábor s krásným poselstvím jsme s celým týmem plánovali celý půl rok. Děkuji tímto všem, kteří se na organizaci tábora podíleli a byli osm dní dětem přáteli a kamarády.

Mirka Murycová

Podnikatelé
V druhém červencovém týdnu na Rubiku proběhl příměstský tábor Podnikatelé. Oproti ostatním táborům byl tento mírně netradiční – honbu za poklady totiž vystřídala podnikatelská horečka, díky které došlo na SVČ Rubiko k tolik očekávanému zdvojkolejnění železniční tratě Brno – Zastávka. V rámci her a rutinních dobrodružství všedního stavitele železnic, jako je procházka s rozbitou svítilnou v tunelu (kryt CO u rosického zámku), nahlédnutí do útrob i pohonného ústrojí parní nebo dieselové lokomotivy v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově nebo koupání v improvizovaném bazénu ve vyřazeném nákladním vagonu se děti seznámily také se základy finančního trhu – výhodami a úskalími úvěrů či spoření v rámci své vlastní firmy, nebo starým životním moudrem, že nejlepší podnikatel musí mít také podnikavé spolupracovníky. A protože i my na Rubiku jsme byli překvapeni podnikavým talentem a finančním uvažováním nám svěřených dětí, jsem přesvědčen, že nová generace rosických ředitelů, ekonomů i stavitelů se ve světe neztratí.

Stanislav Oplatek

Kouzelná země jednorožců
Nad zemí nádhernou, když slunce jas ráno budí a jen stesk někde v nás, někde hluboko v nás duši studí. Stačí podívat se do oblak, tam mě čeká, to vím, Jednorožec sen i zázrak, láska má, jediná, poslední…… Nikde není psáno, jak kouzelná země jednorožců vypadá, kde se nachází. Nikde není psáno, že při cestě do kouzelné země jednorožců nemohou děti doprovázet fantastická zvířata. Ale s jistotou víme, že jednorožci jsou ušlechtilé bytosti často doprovázené vílami, mají schopnosti pomáhat druhým a měnit vše k lepšímu. Díky kouzelným postavám – Kůrolezovi, Hrabákovi, Okamii, Hřivounovi a Bouřlivákovi se podařilo dětem během týdne najít Kouzelnou zemi jednorožců a stát se jejich blízkými přáteli. Dokonce tři živé jednorožce mohli zhlédnout na vlastní oči. Nádherné, třpytivé,…díky Barče a Sáře, které pro děti připravily příjemné překvapení na závěr čtvrtečního výletu. Doufám, že si tábor děti užily a těším se i s ostatními instruktory na příští rok.

Mirka Murycová

Atlantida, tajemná říše pod hladinou
Jedním z mnoha příměstských táborů, které v rámci letošních letních prázdnin SVČ Rubiko uspořádalo, byl i tábor s názvem Atlantida, tajemná říše pod hladinou. Atlantida představovala před mnoha tisíci lety velmi vyspělou civilizaci, která byla zničena, a do dnešního dne se nikomu nepodařilo ji vypátrat. Jako správní dobrodruzi, kteří se snaží pomoci vědci s hledáním bájné Atlantidy, musely děti během celého týdne absolvovat spoustu zapeklitých situací, šifrovacích úkolů, výpravných cest a mnoho dalšího. Díky jejich snaze a touze po objevení Atlantidy se jim to nakonec i přes velmi tropické počasí, které nás celým týdnem provázelo, podařilo a Atlantidu nalezly. Tím ale jejich úkol neskončil. Vzhledem k tomu, že se o nalezení této bájné říše snažilo i spousta jiných vědců a badatelů, musely si před jejich následnými nájezdy Atlantidu ochránit. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, ale odhodlání dětí bylo veliké. Vše se povedlo na jedničku a Atlantidu se jim nakonec podařilo ubránit. Odměnou za zvládnutí této nelehké výpravy byla dětem atlantská oslava, kde nesměl chybět například skákací hrad, trampolína, bumper bally, bazénky a samozřejmě dobrá nálada. Na konci posledního dne se mohli rodiče a blízcí přijít podívat na tzv. atlantský tanec, který si děti v průběhu celého tábora s vedoucími nacvičili. Proběhlo také pasování na atlanťany, které bylo poslední tečkou za tímto, dle mého názoru, vydařeným táborem. Všem účastníkům, vedoucím a instruktorům děkujeme a těšíme se na shledanou na dalších akcích či táborech!

Andrea Mecerodová