Menu

Hravě i v novém roce

Lednem počínaje pro vás chystáme vždy jedno velké měsíční téma, od kterého se budou odvíjet všechny dílčí aktivity v daném měsíci.

Do nového roku s Janem Palachem V lednu jsme se věnovali důležitému tématu, které zastřešuje osoba Jana Palacha. Dobu jsme vám přiblížili unikátní online únikovou hrou na pokračování, která provedla účastníky událostmi od Pražského jara až po Sametovou revoluci. Z venkovních aktivit zmíníme například Cestu pochodní života, která vedla ke společnému zamyšlení o základních lidských hodnotách. A nezapomněli jsme ani na online. V rámci pořadu Představ profesi jsme přiblížili povolání zdravotní sestry či stavebního projektanta.