Menu

Když zem dá hlínu

Je všude kolem nás, tvoří nejsvrchnější a nejtenčí část zemské kůry. Vnímáme ji jako něco obyčejného, co zde vždy bylo, je a bude. Díky hlíně mohou na naší planetě růst rostliny, které vytváří kyslík, bez něhož nemůžeme žít. Můžeme pěstovat užitkové rostliny, stavět budovy, modelovat sochy a vyrábět keramiku. Nejenže zpevňuje povrch Země, můžeme ji také jíst (některé jíly mají čistící účinky a jsou přirozenou součástí zvířecího jídelníčku). Jsou hlíny, díky nimž se můžeme zkrášlovat, můžeme jimi malovat. Ve výtvarné tvorbě má nezastupitelné místo. Využíváme její plastičnost, což je schopnost zeminy vytvářet s vhodným množstvím vody tvárlivou hmotu, z níž zhotovené výrobky si podrží svůj tvar. Díky ohni, vysoké teplotě je keramická hmota využitelná v různých oblastech lidské činnosti. Od stavebních cihel (tzv. póroviny) přes hrnčířské výrobky po tzv. kameninu odolnou povětrnostním i chemickým vlivům. Samotné tvoření z hlíny je velmi příjemné a její vlastnosti jsou využívány nejen k užitkové tvorbě, ale i k relaxaci. Při práci s ní můžeme vnímat proces přeměny měkké tvárné hmoty ve zvonivý výrobek. Haptický prožitek při práci s hlínou může být i léčebný po stránce psychické a fyzické, přináší svobodu myšlenkám, zbavuje stresu. Tento prožitek je přístupný dětem i dospělým. Hlínou můžeme malovat, hrát si sní a nacházet ve stromech stromové skřítky, nechat se inspirovat organickými strukturami, tvary rostlin, zkoumat těla zvířat a lidí, užitkovými věcmi alespoň trošku vracet přírodě to, co si neustále bereme. Třeba vyrábět krmítka a pítka pro ptáky.