Menu

Přírodní katastrofy

První dva dny utvářeli program Instruktoři Tetčice a věnovali jsme se tématům zemětřesení a výbuch sopky. V den výbuchu sopky jsme zažili nefalšovanou explozi vlastních sopek, které si účastníci po skupinách sestrojili. Třetího dne jsme navštívili zábavní par VIDA v Brně, kdy opravdu atrakce nutili kolikráte říci: ֦no vida“! Třešničkou na dortu byla scientologická show Mr. Ucha, kdy účastníci tábora byli zataženi do dění na pódiu. Čtvrtý den byl ve znamení záplav – děti měly možnost shlédnout autentické záběry záplav v Orlických horách v roce 1998. Děti se dozvěděly, jak funguje integrovaný záchranný systém v těchto případech, úloha vojska a krizových center. Na konec bylo pro děti výzvou vymyslet dům, který odolá vodě. Děti vnesly do svých návrhů velmi zajímavé nápady a z kartónů, špejlí, provázků vznikly čtyři zajímavé makety domů. Pátý den byl ve znamení hurikánů a tornád. Děti se zamýšlely nad tím, jak hurikány a tornáda vznikají, zhlédly autentické záběry řádícího hurikánu Katrina z roku 2005 a dopad přírodního živlu na tak velké město, jako je New Orleans. Tento den jsme hráli hry inspirované sílou vzduchu a šili jsme „deku“ na pomoc postižených do krizového centra. Na závěr tábora si děti odnesly KPZ – krabičku poslední záchrany, kterou si po celou dobu tábora postupně kompletovaly.