Menu

Pro nemoc zavřeno, pro veřejnost otevřeno

Z tohoto důvodu jsme se již v loňském roce rozhodli, že půjdeme pro nás tou nejférovější, ale zároveň nejsložitější cestou. Budeme vytvářet aktivity pro všechny aktivní v rámci online platformy rosicehrave.cz, zároveň však budeme kompenzovat neproběhlé hodiny. Vyjádřeno čísly. Za uplynulé tři měsíce jsme pro rosické občany vytvořili přes 100 aktivit a našim klientům jsme převedli do nového pololetí, nebo vrátili celkem 768 647 Kč. Platformu rosicehrave.cz za tuto dobu navštívilo více než 4600 unikátních uživatelů.

Doučování žáků

základních škol Nezapomínáme však ani na školáky. Aktivně doučujeme a také zprostředkováváme doučování žáků základních škol. Díky střediskům volného času mohou (nejen) občané Rosic požádat dokonce i o bezplatné doučování přes online platformu mitkamjit.cz (mitkamjit.cz/KAZ).

Pro absolventy základních škol

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jme v rámci webu rosicehrave.cz spustili online projekt Představ profesi a Představ školu, které, jak doufáme, v budoucnu přetransformujeme v systematické výukové programy na téma kariérního poradenství. V jednotlivých dílech se žáci mohou od mistrů svého řemesla nebo žáků škol dozvědět nejen, co všechno daná profese nebo studium obnáší, ale také spoustu dalších zajímavostí, které mohou sehrát rozhodující roli při volbě školy nebo výběru budoucího povolání.