Menu

SVĚTLUŠKY ZNOVU ROZZÁŘILY ROSICKÉ NEBE

Ve středu 8. 9. 2021 v Rosicích proběhl díky spolupráci Mirky Murycové a Milana Smutného ze SVČ Rubiko a Nadačního fondu Českého rozhlasu již tradiční sbírkový den na podporu nevidomých. Již druhým rokem se od 19 hodin rozzářilo čelovkami běžců, kteří se projekt Světluška rozhodli podpořit sportovním výkonem. Trasa běhu vedla ze zámku přes ulici Zámecká a Na Mýtě ke kolbišti a odtud vzhůru k faře a přes ulici kostelní zpět na nádvoří zámku. Celkem trasu absolvovalo více než 260 běžců, což je o 25 % více než v loňském roce. Pevně věříme, že si všichni účastníci večerní atmosféru podpořenou tóny hudební skupiny The Shookies i delikatesami z Coucou Pastrami Foodtruck užili. Nemalý dík za tuto akci patří také našim sponzorům, bez nichž bychom běh pro Světlušku nezrealizovali – firmám Renomag, s.r.o. a Shopea.CZ, s.r.o. a komisi Zdravého města Rosice. Dále si zaslouží velké poděkování za materiální podporu KIC Rosice, p.o. a Rosické TS, p.o. za pomoc při úpravě trati. Poděkování patří také našim dobrovolníkům a hlavně vám všem, kteří jste přispěli a rozsvítili tak životy těm, kteří žijí ve tmě. Díky vám jsme mohli vybrat pro projekt Světluška přes 50.000 Kč. Děkujeme!

Stanislav Oplatek