Menu

VENKOVNÍ TĚLOCVIK ANEB KDO SPORTUJE, NEZLOBÍ

Hlavním důvodem a motivací k realizaci této aktivity bylo pro nás vědomí, že děti byly dlouhou dobu izolovány doma a chybí jim společné zážitky a spolupráce v kolektivu. O pohybu v přírodě ani nemluvě. Děti strávily 60 minut času aktivně, nejprve jsme se společně rozcvičili, potom se děti rozdělily na tři skupiny a vystřídaly se na stanovištích se sportovními hrami. Na závěr jsme se protáhli a zhodnotili celou akci. Venkovní tělocvik jsme realizovali během dubna na celém prvním stupni ZŠ Rosice, ve většině tříd prvního stupně ZŠ Zastávka, v základní škole v Tetčicích, Rapoticích, Příbrami na Moravě a aktivitu jsme připravili i pro ZŠ Velké Popovice. Program se setkal s velkým úspěchem a na některých místech jsme navázali další spolupráci např. při přípravě Dne dětí nebo výukového programu o přírodě.

ZŠ Příbram na Moravě

11. 5. proběhla ve škole venkovní tělesná výchova. V současné době tělesná výchova ve škole ani jinak nejde. Tak proč se zastavovat zrovna u hodiny 11.5.? To proto, že hodinu vedly dvě lektorky ze Střediska volného času Rubiko z Rosic. A proč jsme je pozvali? Pro pestrost, osvěžení výuky, protože každý prst, který přitáhne děti k pohybu, je dobrý. A jak hodina proběhla? To vám naznačí ve svém příspěvku Terka Patočková a Nela Nenkovská: Na začátku jsme se seznámili a rozcvičili. Potom jsme hráli hry, které byly zábavné, např. skládali jsme v týmech naši školu a kapli. Tým, který poskládal dřív, vyhrál. Potom jsme hráli brouky. Chtěli bychom, aby se to zase někdy zopakovalo. Moc nás to bavilo.