Menu

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SE SVČ

Středa 1. září byla pro Vás rodiče a Vaše děti dnem, kdy jste se mohli sejít s námi, interními pracovníky a také pracovníky externími, vedoucími kroužků. Přálo nám všem počasí, jež bylo po delší čas k této tradiční akci nepříznivé. Sešlo se vás opravdu hodně. Čas jste využili k informování na jednotlivé kroužky a také k přihlašování na ně. Během slunečného odpoledne jste mohli shlédnout například vystoupení aerobiku, mažoretek i divadelní představení Irská rybka – divadlo Lenky Volfové v rámci Malého festivalu loutky. Děti zažily legraci při neohrabaných pohybech a válení se v koulích - bumper ballech, skákání na nafukovacím hradě, trampolíně, vyzkoušet si některé deskové hry nebo třeba v parku orientační běh. Úspěch u dětí zažil také stánek s výtvarnými aktivitami, především dílna s malováním na obličej. Součástí akce byla také prezentace Rodinného centra Kašpárkov, které otevřelo pro veřejnost a za účelem přihlašování do svých kroužků svoji „kašpárkovskou“ zahradu. Děkuji tímto externistům z kroužků, pomocníkům, Klubu seniorů, Kulturnímu informačnímu centru, firmě PENAM, Hadač a Zapletal a Ježek u cesty, díky nimž jsme mohli akci zorganizovat.

Mirka Murycová