Menu

Znovu jste se spojili pro dobrou věc – Sbírkové dny a večerní běh pro Světlušku

Kromě tradičního sbírkového dne proběhl tento rok také večerní běh pro Světlušku. Veškerý výtěžek byl v plné výši věnován Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. Světluškám se přes den podařilo vybrat částku v celkové výši 32 653 Kč. Do akce se letos zapojili hlavně interní zaměstnanci SVČ Rosice, instruktoři a další dobrovolníci, kterým bychom chtěli poděkovat za skvělou spolupráci. Premiérový večerní běh pro Světlušku byl více než vydařený. Na večerní akci k nám dorazila skvělá folk rocková skupina The Shookies, pro děti i dospělé byly připraveny nafukovací atrakce, a nechybělo také občerstvení. Večerní běh byl rozdělen na dva úseky, první úsek na 1,5 km odstartoval v osm hodin a druhý na 3 km v půl deváté. Běhu se zúčastnilo 211 běžců a vybralo se celkem 22 400 Kč. Atmosféra, kterou jsme společně vytvořili, byla opravdu neopakovatelná. Doufáme, že jste si akci užili stejně tak jako my. Celkem jste na celorepublikovou sbírku pro nevidomé přispěli částkou v neuvěřitelné výši 55 053 Kč. Už poněkolikáté jsme si potvrdili, že v Rosicích je o sport vysoký zájem. To nás samozřejmě jako středisko volného času těší a budeme se snažit akce, jako byla tahle, opakovat a podporovat aktivní trávení volného času všech věkových skupin. Společně doufejme, že akce se budou posouvat na vyšší úroveň dále, a to nejenom z organizátorského hlediska, ale také z hlediska možného zázemí a dobrých podmínek pro tyto akce. Tímto bychom chtěli poděkovat Svatojakubskému pivovaru, že za námi dorazili se svým stánkem. Poděkování také patří Penam Rosice, Hadač a Zapletal s.r.o., městské policii Rosice, Sboru dobrovolných hasičů Rosice, Kulturnímu a informačnímu centru Rosice, zdravotníkům z organizace Kasiopea. Největší poděkování patří ale Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou během již tradičního sbírkového dne v Rosicích. Už nyní se na Vás těšíme na příštím ročníku sbírkových dnů doplněných o druhý ročník večerního běhu pro Světlušku v roce 2021.