Menu

Organizace

Dotazník pro rodiče s dětmi
Návod pro použití klientského centra
Osvědčení o naplnění standardu rozvíjejících se středisek volného času
Formulář - registrace člena zájmového útvaru
Logo ke stažení
Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu
Školní vzdělávací program
Vnitřní řád
Inspekční zpráva 2019
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 + příloha ke zprávě o činnosti
Zřizovací listina
Záverečná zpráva z projektu Duhové dny za rok 2020