Menu

Podmínky MZ ČR 2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A POBYTOVÉ TÁBORY NA SVČ RUBIKO

Dle platných nařízení vydaných MZ ČR musí účastník před nástupem na tábor prokázat bezinfekčnost, a to jedním z níže popsaných způsobů:

- V případě samotestování schváleným antigenním testem je nutné, aby toto testování proběhlo až v místě konání tábora. Bezinfekčnost není možné prokázat předložením testovací destičky s výsledkem! Prosíme, vybavte děti antigenním testem, případně bude možné zakoupit si test u nás za cenu 30 Kč (nákupní cena).

Výše uvedená pravidla platí pouze pro účastníky starší 6 let (děti mladší 6 let se netestují).