Menu

Projekt MAS

Základní pravidla
Do projektu se smíte zapojit pouze jednou, neboť podpořeným subjektem je rodina. Rodiny zapojené do projektu MAS v loňském roce již nemohou být letos znovu zařazeny.

Kritéria, která musí rodič dítěte splňovat
- být zaměstnaný nebo vykonávat podnikatelskou činnost,
- v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledat, být zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Dokumenty, které je potřeba doložit
celkem odevzdáte 4 dokumenty:
- běžnou přihlášku na tábor (získáte v klientském centru www.svcrosice.iddm.cz nebo v kancelářích SVČ Rubiko) - vypníte vy
Monitorovací list podpořené osoby - vyplníte vy
Přihláška do projektu - vyplníte vy
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - (potřeba od obou rodičů) vyplní zaměstnavatel nebo ČSSZ nebo ÚP podle toho zda jste:

- zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru; OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
- nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o denním studiu
- osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projekt

 

Operační program zaměstnanost