Menu

VENKU

MĚSÍC SRDCE

Cyklokeškovaná (od 21. 5. do 7. 6. 2021)

Čeká vás pět zastavení na zajímavých místech v okolí Rosic. Na každém zastavení je ukrytá krabička s překvapením – keška. V krabičce je kromě překvapení rovněž indicie k nalezení další kešky. Chceš vědět víc? Tak mrkni sem

 

Botanická procházka (22. 5. 2021)

Jarní vycházka je určena pro všechny zájemce o přírodu a rostliny zvlášť. Nenáročná trasa povede přibližně po Naučné stezce Obora Rosice, od kaple půjdeme rosickou oborou okolo památné hrušně zpět do Rosic. Budeme se pohybovat v běžné kulturní krajině s pestrou mozaikou biotopů, ukážeme si rozdíly v druhovém složení vegetace nepůvodních a přírodě vzdálených biotopů (pole, cesty, ruderální vegetace, lesy s nepůvodními dřevinam) ve srovnání s biotopy přírodě blízkými (ovsíkové trávníky, dubohabřiny a kyselé doubravy). Cestou se seznámíte s planě rostoucími druhy rostlin, dozvíte se, jak se jmenují, které znaky jsou důležité pro jejich určení a na kterých stanovištích rostou. 

Exkurze se bude konat jen za příznivého počasí, je zdarma, není třeba se přihlásit, stačí přijít. Zakončení exkurze bude u hrušně pod oborou přibližně ve 12 hodin. Vaším průvodcem bude Jan Šebesta, který učí botaniku na Lesnické a dřevařské fakultě a na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

Sraz u kaple Nejsvětější Trojice v sobotu 22. května v 9:00