Menu

Šablony II.

SVČ Rosice se od 1.9.2019 zapojilo do projektu Šablony, který je organizován MŠMT a financován Evropskou unií. Projekt se zaměřuje na personální podporu na školách, spolupráci s rodiči a veřejností, profesní růst pedagogů, vzdělávání a sdílení zkušeností v jednotlivých volnočasových zařízeních. SVČ Rosice má díky projektu šablony finance na školního asistenta, který se stará například o doprovod mladších dětí ze základní školy na kroužky. Projekt také podpořil komunitní akce jako Florbalové odpoledne, vánoční besídku kroužku BJJ či muzikálových tanců. Pedagogové z Rosic měli možnost několikrát navštívit spřátelenou organizaci DDM Náměšť nad Oslavou či zúčastnit se mnoha školení, z nichž zmiňujeme například rozsáhlý výcvik Metodika zážitkové pedagogiky, pod organizací Prázdninové školy Lipnice. Mnoha zajímavých aktivit se ještě zúčastníme, projekt bude na SVČ fungovat až do konce podzimu 2021.