Menu

Výtvarné programy

Výtvarné programy
Tvůrčí dílny pro školy - Setkání s uměleckým dílem

Cíl programu Cílová skupina Délka programu Cena programu
Cílem výukového programu je skrze známá témata seznámit žáky s uměleckým dílem v hodině výtvarné výchovy. žáci 4. a 5. ročníků prvního stupně a 2. stupně základních škol, max. 15 žáků / skupina 2 x 45 minut bez zajištění
materiálu - 70 Kč / žák,
se zajištěním
materiálu 100 Kč / žák

 

Charakteristika programu
V tvůrčích dílnách pro školy budou žákům představeny vybraná díla, která spojuje určité téma. Každé z těchto děl svými osobitými vyjádřeními umělců reaguje na kulturní a společenské události, reflektuje způsoby uměleckého vyjadřování. Umělecké dílo se stává východiskem k diskusi a následné výtvarné realizaci. V první části je žákům prezentováno výtvarné dílo. Povídáme si o něm, o inspiračních zdrojích umělce, o historických souvislostech a společenských kontextech, hovoříme o hlavních rysech díla, jaké prostředky výtvarník používal a proč. Žáci jsou vyzváni k úvahám a vlastní interpretaci díla. V druhé části setkání - workshopu jsou žákům sdělena témata navazující na představené výtvarné dílo. Následuje výtvarná realizace vyjadřující postoje a vjemy žáků z uměleckého díla. Workshop je zakončen skupinovou reflexí nad dokončenými pracemi.Klíčové kompetencePříklady výtvarných témat 
Po dohodě lze realizovat libovolné téma.
K tématu Jan Palach je možné si vybrat některý ze čtyř projektů.

Vzdělávací program č. 1 Vzdělávací program č. 2 Vzdělávací program č. 3 Vzdělávací program č. 4
Křehkost bytí, Adriena Šimotová, obraz Růžové torzo - pocta Janu Palachovi. Maska a tvář, Olbram Zoubek, Posmrtná maska Jana Palacha. Barva světla, Václav Boštík, Modrá pro Jana Palacha. Příběh vlajky, Jiří Sozanský Signum actus/znamení činu.
Klíčové pojmy: oběť, duchovní očista, pravda Klíčové pojmy: lidská emoce, štěstí, překvapení, smutek, strach Klíčové pojmy: energie vesmíru, světlo, světlo ducha Klíčové pojmy: symbol, státní symbol a jeho poslání


Vzdělávací oblasti
Umění a kultura - žák získá povědomí o výtvarných procesech, o tom, že výtvarné dílo je součástí struktury světa

 

Pro více informací či objednání programu kontaktujte: Ing. Veronika Svobodová, e-mail: mokra@svcrosice.cz