Menu

Středisko volného času

Letní tábory

Akce

Středisko volného času

Vážení rodiče, drazí účastníci, naši podporovatelé,
 
na základě usnesení vlády České republiky se uzavření Střediska volného času Rubiko prodlužuje v celé škále jeho prezenčních aktivit do odvolání. Toto opatření bylo vydáno pro všechna volnočasová zařízení v České republice. Důvodem je epidemie Covid 19. Po tuto dobu tedy nebudou probíhat žádné kroužky, jak pro děti, tak pro dospělé. Pokud by se situace změnila, dáme vám neprodleně vědět.
 
Zároveň vás chci ubezpečit, že o již zaplacené kroužkovné nepřijdete. Provoz Rubika bude ve školním roce 2020/2021 prodloužen o dva týdny do 12. 6. 2021. Případné další odpadnuté hodiny z důvodu nuceného uzavření vám vrátíme na konci školního roku, nebo tuto částku budete moci použít pro uhrazení kroužkovného v dalším školním roce.

Za tým Střediska volného času zdraví
PhDr. Stanislav Oplatek
zástupce statutárního orgánu