Menu

Kroužky 2021/2022

Akce

Středisko volného času

 PROVOZ SVČ

DEN DOPLEDNE POLEDNÍ PAUZA ODPOLEDNE
PONDĚLÍ 8:30 - 11:30  11:30 - 12:30 12:30 - 18:00
ÚTERÝ  8:30 - 11:30  11:30 - 12:30  12:30 - 18:00
STŘEDA  8:30 - 11:30 11:30 - 12:30  12:30 - 18:00
ČTVRTEK  8:30 - 11:30  11:30 - 12:30  12:30 - 18:00
PÁTEK  8:30 - 11:30  11:30 - 12:30  12:30 - 18:00

 POKLADNÍ HODINY PONDĚLÍ A STŘEDA OD 8:30 DO 16:00


 

Milí rodiče a účastníci zájmových útvarů,

S platností od 1. 11. 2021 dochází k následujícím změnám v opatřeních MZČR týkajících se provozu školských zařízení:

- účastníci v kategorii 18 let a starší: účastníci s dokladem o prodělání onemocnění COVID19 (nemoc maximálně 180 dní zpětně) a účastníci s dokladem o ukončeném očkování. Dále účastníci, kteří aktuálně procházejí očkování, se musí prokázat platným PCR testem. Účastníci, kteří nesplňují ani jednu z podmínek se v případě, že na kroužku bude 20 a více účastníků, nesmí zúčastnit.
- v kategorii 12 - 17,99 let: s dokladem o prodělání onemocnění COVID19 (nemoc maximálně 180 dní zpětně), účastníci s dokladem o ukončeném očkovaní, nebo s oficiálním dokladem o výsledku negativního PCR testu (ne starší 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší 24 hodin). Účastníci, kteří nesplňují ani jednu z podmínek se v případě, že na kroužku bude 20 a více účastníků, nesmí zúčastnit.
- Účastníci mladší 12 let prokazovat bezinfekčnost nemusí

             
Dojde-li k dalším změnám, budeme Vás o nich neprodleně informovat prostřednictvím e-mailu a našich webových stránek.