Menu

Rosice hravě

Letní tábory

Koncert Dokola kolem se Sebastianem

Středisko volného času

Do 18. 4. 2021 pracujeme v omezeném režimu. V případě potřeby nás kontaktujte na:

+420 603 834 762, email: info@svcrosice.cz  


 

Vážení rodiče, milí klienti,

Činnost SVČ může být částečně obnovena, jakmile se přehoupneme do třetího stupně protiepidemického systému PES. Činnost střediska v jednotlivých stupních nalezneze v přiloženém souboru.

Uhrazená úplata bude přesunuta na rok 2021. Sledujte také Vaše Klientské centrum. Věřím, že alespoň malou náhradou za neuskutečněné kroužky pro vás je projekt Rosice hravě (rosicehrave.cz), na jehož webových stránkách najdete řadu zajímavých aktivit i videolekcí pro Váš volný čas.

Jsme rádi, že nám zachováváte přízeň. Budeme Vás dále informovat na základě aktuálních epidemiologických podmínek.

Přejeme Vám pevné a zdraví a hodně optimismu.
PhDr. Stanislav Oplatek
vedoucí organizace