Menu

Úřední deska

1 ORGANIZACE
1.1. Zřizovací listina
1.2. Provozní řád
1.3. Vnitřní řád
1.4. Školní vzdělávací program
1.5. Směrnice k poskytování informací
1.6. Informace o subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.

2 ROZPOČTY
2.1. Rozpočet organizace na rok 2023
2.2. Rozpočet organizace na rok 2022
2.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

3 ZPRÁVY A OSVĚDČENÍ
3.1. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022
3.2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
3.3. Inspekční zpráva 2019
3.4. Osvědčení o naplnění standardu rozvíjejících se středisek volného času
3.5. Záverečná zpráva z projektu Duhové dny za rok 2021
3.6. Osvědčení k poskytování pogramu DofE

4 OSTATNÍ DOKUMENTY
4.1. Návod pro použití klientského centra
4.2. Logo ke stažení