Menu

Propojujeme MAS BB

Od 1.5. 2023 do 31.1.2026 se podílíme na realizaci projektu 'Propojujeme MAS BB“ s registračním číslem projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000124 podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost plus, jehož nositelem je Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. V rámci tohoto projektu rozvíjíme pro naše spoluobčany Otevřenou dílnu na sídlišti Kamínky v Rosicích (ul. Kaštanová, ev. č. 231). V rámci jejího provozu mohou všechny věkové skupiny obyvatel využít kompletního dílenského vybavení (zejm. dřevodílna) i moderních technologií (3D tisk, laser, termolis aj.) pro realizaci svých projektů. Prostor dílny také slouží pro odborné workshopy pro veřejnost i komunitní setkávání.