Menu

Duhové dny

Projekt založený v roce 2005. Je realizován Střediskem volného času Rubiko ve spolupráci s Městem Rosice, Jihomoravským krajem a dalšími odbornými organizacemi jihomoravského kraje. Je určený pro děti navštěvující základní školu. Účast dítěte v projektu je podmíněna kritérii, které jsou stanoveny v projektu. Organizujeme letní týdenní pobyt, pobyt o podzimních prázdninách, výtvarné dílny, výlety, návštěvy do divadel a na výstavy, poskytujeme doučování, konzultační a poradenskou činnost pro děti a rodiče, v rámci aktivit zajišťujeme setkávání se speciálním pedagogem, podporujeme aktivní účast na kroužcích dle osobního zaměření dětí.