Menu

Výtvarné kroužky

 

E-mail: info@svcrosice.cz
Telefon: 603 834 762
Klientské centrum

DESIGN CLUB
Od 1. třídy. Základy výtvarné a řemeslné tvorby spojené s navrhováním užitkových předmětů. Osvojení práce s různými materiály a nástroji – pletení z pedigu, drátování, práce s hlínou, dřevem. Hledání propojení řemesel, užitkovosti, funkčnosti, vzhledu a kvality předmětů. Realizace vlastních myšlenek a nápadů. Výtvarný pobyt. Děti z 1. a 2. třídy vyzvedáváme ze školy.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, čtvrtek 13.45 – 15.15
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ
Cena: 900 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 16. 9. 2021DUHA
Prožitková výtvarná dílna
Od 1. třídy. Hravou formou se děti seznámí se základy kresby, malby, grafickými technikami, figurální tvorbou, s hlínou. Při práci na tématech děti zažijí i různé hry, relaxační a akční techniky s cílem hlubšího výtvarného prožitku. Vyzkouší si netradiční výtvarné techniky. Vyrobí si dárky pro nejbližší, v kroužku budou mít prostor pro volnou tvorbu. Součástí výtvarných aktivit je promítání filmů, výlety za poznáním, výtvarný pobyt. Na závěr školního roku uspořádáme společnou výstavu. Děti z 1. a 2. třídy vyzvedáváme ze školy.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, Jazyková učebna SVČ, středa 13.45 – 15.15
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ, Lenka JÍLKOVÁ
Cena: 900 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 15. 9. 2021HAND MADE
Rád tvoříš, zkoušíš a poznáváš různé materiály? Spoj příjemné s užitečným. Přijď vyrobit módní doplněk nebo dárek. Nauč se základy šití, háčkování a dalších ručních prací. Procvičíš si jemnou motoriku, trpělivost, prohloubíš estetické cítění a smysl pro detail. Pro děti od 1. do 5. třídy. Děti z 1. a 2. třídy vyzvedáváme ze školy.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, úterý 14.00 – 15.30
Vedoucí: Lenka JÍLKOVÁ
Cena: 1 000 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 14. 9. 2021JSEM V OBRAZE
Od 1. třídy - průnik do základů kresby, malby, grafiky, prostorové tvorby. Seznámení se s jednotlivými uměleckými, kulturními tradicemi, diskuse nad výtvarnými tématy. Vytváření vlastního výtvarného portfolia. Děti z 1. a 2. třídy vyzvedáváme ze školy.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, čtvrtek 15.30 – 17.00
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ
Cena: 900 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 16. 9. 2021KERAMICKÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ I.
Relaxace při práci s hlínou. K dispozici je vybavená keramická dílna, keramické materiály a hmoty (točířská a šamotová hlína, licí hmota, engoby, glazury, barvítka, pigmenty). Pro začátečníky – postupné osvojování technik práce s hlínou a dekorování, pro pokročilé – metodická a materiální podpora individuálních projektů, odborná literatura, kurzy a semináře zaměřené na využívání pokročilých technik v keramické tvorbě.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, úterý 18.15 – 20.15 (1x/14 dní – lichý týden)
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ
Cena: 1 500 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 14. 9. 2021KERAMICKÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ II.
Relaxace při práci s hlínou. K dispozici je vybavená keramická dílna, keramické materiály a hmoty (točířská a šamotová hlína, licí hmota, engoby, glazury, barvítka, pigmenty). Pro začátečníky – postupné osvojování technik práce s hlínou a dekorování, pro pokročilé – metodická a materiální podpora individuálních projektů, odborná literatura, kurzy a semináře zaměřené na využívání pokročilých technik v keramické tvorbě.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, středa 19.00 – 21.00 (1x/14 dní – lichý týden)
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ
Cena: 1 500 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 15. 9. 2021KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI I.
Pro děti od 4 let. Seznámení se s možnostmi hlíny a různorodostí práce s ní v přátelské atmosféře plně vybaveného ateliéru SVČ. Zkoušení různých technik, malba engobami a glazurami. Práce s hlínou pomáhá rozvíjet samostatnost a sebedůvěru k vlastní tvorbě. Není nutné mít zkušenosti s hlínou, stačí mít chuť tvořit. Rodič i dítě mohou tvořit své výrobky samostatně nebo pracovat na společném díle.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, pondělí 15.00 – 16.30
Vedoucí: Lenka JÍLKOVÁ
Cena: 1 500 Kč/pol. (cena za dvojici – rodič a dítě)
Zahajovací schůzka: 13. 9. 2021KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI II.
Pro děti od 4 let. Seznámení se s možnostmi hlíny a různorodostí práce s ní v přátelské atmosféře plně vybaveného ateliéru SVČ. Zkoušení různých technik, malba engobami a glazurami. Práce s hlínou pomáhá rozvíjet samostatnost a sebedůvěru k vlastní tvorbě. Není nutné mít zkušenosti s hlínou, stačí mít chuť tvořit. Rodič i dítě mohou tvořit své výrobky samostatně nebo pracovat na společném díle.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, pondělí 16.30 – 18.00
Vedoucí: Lenka JÍLKOVÁ
Cena: 1 500 Kč/pol. (cena za dvojici – rodič a dítě)
Zahajovací schůzka: 13. 9. 2021KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI III.
Pro děti od 4 let. Seznámení se s možnostmi hlíny a různorodostí práce s ní v přátelské atmosféře plně vybaveného ateliéru SVČ. Zkoušení různých technik, malba engobami a glazurami. Práce s hlínou pomáhá rozvíjet samostatnost a sebedůvěru k vlastní tvorbě. Není nutné mít zkušenosti s hlínou, stačí mít chuť tvořit. Rodič i dítě mohou tvořit své výrobky samostatně nebo pracovat na společném díle.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, úterý 16.30 – 18.00
Vedoucí: Lenka JÍLKOVÁ
Cena: 1 500 Kč/pol. (cena za dvojici – rodič a dítě)
Zahajovací schůzka: 14. 9. 2021KURZ KRESLENÍ A MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pro ty, kteří se chtějí naučit či zdokonalit v malbě a kresbě. Kurz je určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Pod vedením zkušené lektorky se seznámíte se širokou škálou výtvarných technik (kresba tužkou, pastelkami, suchým pastelem, perokresba, malba technikou suchého štětce, akvarel, atd.).
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, čtvrtek 17.30 – 19.30
Vedoucí: Soňa ŠTOSSOVÁ
Cena: 1 700 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 16. 9. 2021MALÁ ŠKOLA KERAMIKY
Od 1. třídy – odborně zaměřený kroužek – seznamování s jednotlivými technikami práce s hlínou, technikami dekorování Realizace vlastních myšlenek a nápadů v návaznosti na zvládnutí jednotlivých technik. Vytváření vlastního portfolia. Výtvarný pobyt.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, středa 17.15 – 18.45
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ
Cena: 900 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 15. 9. 2021RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Výtvarné relaxační chvilky pro dospělé. Kreslení a malování, práce s hlínou pro relaxaci a rozvoj kreativity.
Místo a čas: Výtvarná dílna SVČ, středa 19.00 – 21.00 (sudý týden)
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ
Cena: 1 000 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021TOULAVÁ KOČKA
Od 1. třídy. Seznámení se základy práce s hlínou, povrchová úprava engobami a glazurami. Práce dle tematických bloků. Vyzkoušíme si projektovou činnost, kombinování technik. Ukážeme si, co vše můžeme sami vyrobit a potom doma používat. Podporování individuální tvorby, fantazie dětí a radosti z tvorby. Možnost účastnit se výletů za poznáním a zážitkového pobytu v rámci výtvarných kurzů v ateliéru SVČ.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, středa 15.30 – 17.00
Vedoucí: Lenka JÍLKOVÁ
Cena: 1 000 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 15. 9. 2021VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO TEENAGERY
Od 7. třídy. Tvorba jen tak pro sebe i společné téma – Blízko i daleko – Krajiny kolem nás – náhoda, pomíjivost, pohled na svět jinýma očima…kresba, malba, grafika, práce s hlínou, metodická a materiální podpora individuálních projektů, příprava na činnost výtvarného instruktora, výlety za uměním, výtvarný pobyt, návštěvy ateliérů, semináře, odborná literatura. Vytváření vlastního výtvarného portfolia.
Místo a čas: Výtvarná a keramická dílna SVČ, úterý 18.15 – 20.15 (1x za 14 dní – sudý týden)
Vedoucí: Miroslava MURYCOVÁ, Kristýna TŮMOVÁ
Cena: 1 000 Kč/pol.
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2021