Menu

DofE

Program (The Duke of Edinburgh's International Award) DofE je programem podporujícím osobnostní rozvoj (sociálních a personálních kompetencí, kompetence k podnikavosti) účastníků a rozvoj dobrovolnických aktivit s mezinárodním přesahem. Program je zaštítěn vévodou z Edinburghu (Velká Británie). Program je určen pro mládež, dorost a studenty od 14 do 24 let. Na SVČ Rubiko je aktivně rozvíjen od září 2019.

Co je jádrem programu? Účastníci pod dohledem vyškoleného koordinátora si stanovují konkrétní dosažitelné cíle ve 4 oblastech: sport (např. chci udělat výmyk), rozvoj talentu (chci se naučit hrát na kytaru), dobrovolnictví (budu pomáhat v domově seniorů) a expedice (půjdu na několikadenní pochod a budu pracovat jen s věcmi, které mám v batohu, vč. jídla). Pro oblast každou účastník volí společně s koordinátorem vhodného trenéra / vedoucího a průběžně, na týdenní bázi, vyhodnocují své pokroky, úspěchy nebo neúspěchy. V horizontu 6, 12 nebo 18 měsíců (podle úrovně) by pak účastník měl splnit cíle ve všech výše uvedených oblastech. Na tomto základě dostane účastník na slavnostním předání mezinárodně uznávaný certifikát (zpravidla se jej předávají známé osobnosti z České republiky, jako Marek Eben aj., nebo zahraničí, které program zaštiťují).