Menu

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost pro malé školáky

Cíl programu Cílová skupina Délka programu Cena programu (platné od září 2023)
Seznámit žáky hravou a zážitkovou formou se světem financí, dát dětem možnost naučit chápat ekonomické souvztažnosti, např. hodnotu, práci, směnu... žáci 2.- 4. třídy
max. 20 žáků / skupina
3 x 45 - 60 minut

150 Kč na dítě,
min. 2 000 Kč / třída
(pokrytí nákladů spojených s programem a dopravou)

 

Charakteristika programu
Žijeme v době, kdy každý den nakládáme s penězi, platíme inkaso, splácíme hypotéky, investujeme do bydlení a snažíme se vyhnout znehodnocení peněz inflací. A přesto výuka finanční gramotnosti v České republice tomu neodpovídá. Začněme se tedy s dětmi o financích bavit co nejdříve, ať mají cenné základy finanční gramotnosti a nedostanou se v dospělosti do finančních problémů. Hlavní náplní programu je seznámit děti s úplným základem světa financí a připravit je tak pro život v 21. století.


 
Klíčové kompetence


 
Vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce - dokáže vysvětlit, jak vznikají hodnoty a kde se berou peníze
- chápe, proč rodič chodí do práce a nemůže být celý den s dítětem
- umí vysvětlit, že směna může obohatit oba směňující
- ví, kde se berou peníze v bankomatu
- umí sestavit vlastní rozpočet/rozpočet rodiny a chápe význam rozdílu mezi „peníze dostávám“ a „peníze dávám“
- dokáže si spočítat, na co má peníze a umí rozlišit mezi tím, co potřebuje a co je pro něj zbytné
- provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

 

Pro více informací či objednání programu kontaktujte: Zuzana Mokrá, e-mail: mokra@svcrosice.cz