Menu

Šablony OP JAK

SVČ Rosice se od 1. ledna 2023 zapojuje do projektu Šablony OP JAK. Tento projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.


Zapojení SVČ Rosice do 'Šablon' bude probíhat do konce roku 2025 a organizace tak bude mít možnost realizovat nové a zajímavé aktivity po dobu 36 měsíců.