Menu

Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - BESIP

Cíl programu Cílová skupina Délka programu Cena programu
Seznámení žáků s pravidly silničního provozu, výuka techniky jízdy na jízdním kole.

žáci 4. tříd,
max. 30 dětí / skupina

10x 45 minut zdarma

 

Charakteristika programu
Žáci absolvují 4 hodiny teoretické přípravy pravidel silničního provozu (formou her a praktických demonstrací), 4 hodiny praxe na dopravním hřišti vč. praktické výuky techniky jízdy na jízdním kole, 2 hodiny věnované závěrečným zkouškám.


 
Klíčové kompetence


 
Vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví - zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
Člověk a jeho svět - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
- poskytne první pomoc při drobném poranění
- dodržuje zásady bezpečnosti jízdy na kole

 

Pro více informací či objednání programu kontaktujte: Zuzana Mokrá, e-mail: mokra@svcrosice.cz